برکناری من نیاز به این همه نقشه نداشت

جهان نیوز - ۷ تیر ۱۳۹۲

مدیرعامل سابق پرسپولیس گفت: برکناری من نیاز به این همه نقشه کشیدن نداشت چون خیلی راحت و شفاف خودم می‌رفتم.

منابع خبر