برگزاری جلسه ویژه برای بررسی مصوبه اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد

خبرگزاری میزان - ۱۲ بهمن ۱۳۹۷

رئیس شورای اسلامی شهر تهران از برگزاری جلسه‌ای ویژه به منظور تفسیر اصلاحیه شورای شهر در خصوص مصوبه اخد عوارض از محدوده زوج و فرد خبر داد

منابع خبر