برگزاری دادگاه تجدید نظر پس از ۴۰۰ سال!

فردا - ۲۵ بهمن ۱۳۹۰

باشگاه خبرنگاران: "کاتارینا هنوت" رئیس ادامه پست کلن در سال ۱۶۲۷ به جرم انجام اعمال جادوگرانه دستگیر شد و پس از گرداندن وی در شهر او را به "جوخه مرگ" بسته و سوزاندند.

در واقع بین سالهای ۱۵۰۰ تا ۱۷۸۲ حداقل ۲۵۰۰۰ آلمانی اعم از زن، مرد و حتی کودک به این جرم دستگیر و محاکمه شدند.

حال پس از چهار قرن از این اتفاقات مردم روستاها و شهرهای آْلمان به فکر اعاده حیثیت این افراد افتاده اند

منابع خبر
برگزاری دادگاه تجدید نظر پس از ۴۰۰ سال! باشگاه خبرنگاران - ۲۵ بهمن ۱۳۹۰