برگزاری همایش آموزش دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی در ساری

خبرگزاری میزان - ۱۲ مهر ۱۳۹۶

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان مازندران از برگزاری همایش آموزش دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی در ساری خبر داد

منابع خبر