بزی که روی دو پا راه می‌رود + تصاویر

بزی که روی دو پا راه می‌رود +تصاویر
فردا
باشگاه خبرنگاران - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

باشگاه خبرنگاران: بزی که بدون دو پای عقبی به دنیا آمده و فقط با دو پای جلوییش راه می‌رود غلبه‌اش بر مصیبت‌های زندگی را با رسیدن به شش ماهگی جشن می‌گیرد.

منابع خبر
بزی که روی دو پا راه می‌رود +تصاویر فردا - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
بزی که روی دو پا راه می‌رود +تصاویر آفتاب - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
بزی که روی دو پا راه می‌رود + تصاویر باشگاه خبرنگاران - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵