بسیج حرکتی مردمی، برای مردم و از خود مردم است

انقلاب اسلامی باایستادگی، بقا و صداقت، به ملتها الهام بخشی کرد/ بسیج حرکتی مردمی، برای مردم و از خود مردم است
خبرگزاری دانشگاه آزاد
همشهری - ۶ آذر ۱۳۹۰

همشهری آنلاین: حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح یکشنبه در اجتماع با شکوه هزاران نفر از اقشار نمونه بسیج سراسر کشور، بسیج را رهروِ پرافتخار مکتب عاشورا، یادگار ماندگار و الهام بخش ملت ایران در تاریخ، و حرکتی «از دل مردم و برای مردم» خواندند و با اشاره به عصبانیت زورگویان جهان از قدرت الگوسازی نظام اسلامی خاطرنشان کردند:

منابع خبر