بشار اسد قانون احزاب و انتخابات را اعلام کرد

اسد مصوبه قانون احزاب و انتخابات را اعلام كرد
خبرگزاری فارس
خبرگزاری مهر - ۱۴ مرداد ۱۳۹۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، بشار اسد روز پنجشنبه طی یک فرمان حکومتی دو مصوبه ویژه قانون انتخابات و احزاب را اعلام کرد.   دولت سوریه اواخر جولای در راستای اجرای اصلاحات سیاسی پیش نویس قانون احزاب را تصویب کرده بود. همچنین کابینه سوریه پیش نویس قانون انتخابات سراسری را نیز تصویب کرده بود و هدف از آن را گسترش اصلاحات سیاسی در کشور است.   به موجب قانون جدید احزاب در سوریه به تعدد احزاب در این کشور اجازه داده شده که این امر در عرصه سیاسی این کشور اقدامی بزرگ محسوب می شود.   این اقدامات پس از آن صورت می گیرد که مردم سوریه از ۱۵ مارس تاکنون با هدف انجام اصلاحات سیاسی، قانونی و اقتصادی اعتراضات در این کشور را آغاز کرده اند.

منابع خبر