بنیانگذار کتابداری نوین ایران درگذشت

جهان نیوز - ۱۶ آبان ۱۳۹۴

«پوراندخت سلطانی» از پیشکسوتان علم کتابداری و بنیانگذار کتابداری نوین ایران بر اثر بیماری ریوی درگذشت.

منابع خبر