به این خانواده امید هدیه دهید

تابناک - ۲۶ بهمن ۱۳۹۲

سایت انجمن خیریه همت نوشت:

این فراخوان برای تهیه جهیزیه یک عروس سادات است.

ایشان بهمن ماه سال گذشته ازدواج کرده اما به دلیل شرایط بسیار ضعیف اقتصادی موفق به تهیه جهیزیه نشده اند.

پدر ۵۷ ساله خانواده کارگر قراردادی مخابرات است و به سختی زندگی خود و ۷ سر عائله اش(۲پسر و ۴دختر) را اداره می کند.

در خانه ای با شرایط بسیار نازل زندگی می کنند از حیث زندگی هم در شرایط بسیار نامطلوبی هستند تا جایی که به قول برخی نزدیکان حتی به نان شب محتاجند.

همت کنید بتوانیم با تهیه مختصر وسایل زندگی در قالب یک جهیزیه به این خانواده امید دوباره بدهیم.

برای کمک به اینجا مراجعه کنید.

منابع خبر
به این خانواده امید هدیه دهید جهان نیوز - ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
به این خانواده امید هدیه دهید عصر ایران - ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
به این خانواده امید هدیه دهید تابناک - ۲۶ بهمن ۱۳۹۲