بیانیه بسیج اساتید تهران بزرگ بمناسبت ۱۳ آبان

فردا - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

دربیانیه بسیج اساتید تهران بزرگ آمده است: پیام ۱۳ آبان عدم اعتماد به دشمن غداری است که بدیهی‌ترین قوانین نظام بین الملل را لگدمال می‌کند

منابع خبر