بیش از هر زمانی نیازمند فرهنگ عاشورا هستیم/«حسینی ماندن» مهم است

خبرگزاری مهر - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

عضو مجلس خبرگان رهبری روح عزاداری‌ها را تأثیرپذیری از فرهنگ حسینی(ع) در همه ابعاد به‌ویژه بعد سیاسی دانست و گفت: امروز نیازمند فرهنگ عاشورا و «هیهات من الذّله» هستیم

منابع خبر