بیمه کشاورزان و استفاده از مزایا بعد از ۱۵ سال پرداخت حق بیمه

خبرگزاری فارس - ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

کشاورزان، روستائیان و عشایر با پرداخت هر ساله مبلغی به عنوان حق بیمه می‌توانند به عضویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در آیند و از مزایای بازنشستگی، مستمری بگیری و از کارافتادگی این صندوق بهره‌مند شوند

منابع خبر