بین ایران و آژانس اتمی توافقی حاصل نشد

یورو نیوز - ۲۶ بهمن ۱۳۹۱

مقام‌های ارشد آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران دست خالی برگشتنذد. پیش از سفر هیئت آژانس به تهران امید آن می‌رفت که توافقی بر سر تجدید بازرسی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران به دست آید.

هرمان ناکارتز، معاون مدیر کل آژانس که در رأس هیئت قرار داشت، گفت: «تعهد ما به ادامه گفتگو سر جای خود باقی است. ما بیشتر تلاش خواهیم کرد که اختلافات باقی مانده هم حل شود».

آقای ناکارتز در توضیح «اختلافات باقی مانده» گفت: «مواردی هست که مانع از نهایی شدن توافق در مورد انجام بازرسی شده».

"پیش از سفر هیئت آژانس به تهران امید آن می‌رفت که توافقی بر سر تجدید بازرسی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران به دست آید"

قرار است ۸ اسفند دور بعدی گفتگوهای گروه پنج به علاوه یک با ایران در مورد برنامه هسته‌ای ایران در قزاقستان برگزار شود.

برای ادامه گفتگوهای ایران با هیئت آژانس بین المللی انرژی اتمی تاریخی تعیین نشده است.

اطلاعات بیشتر ایران, انرژی هسته ای, پژوهشهای هسته ای

Copyright © ۲۰۱۳ euronews

منابع خبر