بی‌عدالتی و فساد در نظام قضایی و قانونگذاری انگلیس/ وقتی قوانین خاص در جهت کاهش حمایت از قشر کم‌توان تصویب می‌شود

خبرگزاری میزان - ۱۱ آبان ۱۳۹۷

سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی از کاهش بودجه اختصاصی دولت به ارائه کمک‌ها و مشاوره‌های حقوقی به شهروندان کم‌توان انتقاد و نسبت به پیامدهای منفی آن بر حقوق بشر و اجرای عدالت ابراز نگرانی کرد

منابع خبر