تأکید رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر توسعه همکاری‌ها میان آمبودزمان‌های کشور‌های اوراسیایی / لزوم توجه به نقش آمبودزمان خوب در روابط جدید

خبرگزاری میزان - ۱۵ آذر ۱۳۹۶

قاضی سراج بر توسعه همکاری‌ها میان آمبودزمان‌های کشور‌های اوراسیایی و لزوم توجه به نقش آمبودزمان خوب در روابط جدید تاکید کرد

منابع خبر