تاثیرات رنگ قرمز بر روی انسان

خبرگزاری مهر - ۱۵ خرداد ۱۳۹۰

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه روچستر در این تحقیقات نشان دادند که وقتی فردی رنگ قرمز را می بیند واکنشهای سریعتر و قویتری از خود بروز می دهد اما این اثر زمان کوتاهی را طی می کند این واکنش سریع و قدرت بالا، همان چیزی است که برای مثال، وزنه برداران به آن نیاز دارند. این محققان در این خصوص توضیح دادند: "قرمز واکنشهای فیزیکی ما را افزایش می دهد چراکه همانطور که می دانیم قرمز علامت خطر است. انسانها زمانی که خشمگین و یا آماده حمله هستند قرمز می شوند. همچنین مردم می فهمند که قرمز شدن صورت دیگران به چه معنی است." این دانشمندان افزودند: "هرچند رنگ قرمز، نگرانی و دل مشغولی های افراد را هم متجلی می کند." در این بررسی، واکنشهای گروهی از دانشجویان در آزمایشات مختلف اندازه گیری شد. برای مثال، در یکی از این آزمایشات، دانشجویان زمانی که روی صفحه نمایشگر واژه "فشار" که به یکی از رنگهای قرمز، آبی و یا خاکستری نوشته می شد را می خوانند باید با تمام قوا یک دستگیره را فشار می دادند.

براساس گزارش یونایتدپرس اینترنشنال، در تمام موارد، زمانی که این واژه به رنگ قرمز نوشته شده بود تا حد قابل توجهی نیروی وارده به دستگیره بیشتر می شد و زمان واکنش شتاب می گرفت

منابع خبر
تاثیرات رنگ قرمز بر روی انسان خبرگزاری مهر - ۱۵ خرداد ۱۳۹۰
تاثیرات رنگ قرمز بر روی انسان عصر ایران - ۱۵ خرداد ۱۳۹۰
تاثیرات رنگ قرمز بر روی انسان شفاف - ۱۵ خرداد ۱۳۹۰
تاثیرات رنگ قرمز بر روی انسان جهان نیوز - ۱۵ خرداد ۱۳۹۰