تاریخ برگزاری "انتخابات ریاست جمهوری" افغانستان اعلام شد

خبرگزاری میزان - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

کمیسون مستقل انتخابات افغانستان تاریخ انتخابات ریاست جمهوری آتی این کشور را اعلام کرد

منابع خبر