تاکید اتحادیه اروپا بر حفاظت از برجام

باشگاه خبرنگاران - ۱۹ آبان ۱۳۹۶
منابع خبر
تاکید اتحادیه اروپا بر حفاظت از برجام باشگاه خبرنگاران - ۱۹ آبان ۱۳۹۶