تبلیغات پرحجم کاندیداها در نماز جمعه/ توزیع لیست‌های منتسب به مشایی و الله کرم!

تبلیغات پرحجم کاندیداها در نماز جمعه/ توزیع لیست‌های منتسب به مشایی و الله کرم!
خبرگزاری مهر
آفتاب - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱

تبلیغات پرحجم کاندیداهای جبهه پایداری و جبهه متحد اصولگرایان و همچنین حضور برخی کاندیداهای انتخاباتی در میان مردم حال و هوای نماز جمعه امروز را متفاوت کرده بود.

منابع خبر
انتشار لیست منتسب به رحیم مشایی فردا - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
لیست منتسب به رحیم مشایی منتشر شد آفتاب - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱