تبلیغ انتخاباتی ترامپ برای یک سناتور با استفاده از نام ایران

خبرگزاری دانشجو - ۱۲ آبان ۱۳۹۷
منابع خبر