تبلیغ جالب در ۱۰۰سال پیش!/عکس

تبلیغ جالب در 100سال پیش!/عکس
فردا
فردا - ۲۵ تیر ۱۳۹۴

جوان و تاریخ: مالک خلاق این فروشگاه تمام نمای ساختمانی که فروشگاه در آن قرار داشت را با چند هزار اورکت پوشاند تا با این نما هیچ نیازی به تبلیغ اضافی نباشد و مشتریان با دیدن ساختمان به سمت این فروشگاه جلب شوند، البته پلیس به علت ازدحامی که برای دیدن این فروشگاه عجیب شده بود به صاحب آن دستور داد تا لباس‌ها را از روی نمای ساختمان جمع کند اما جالب اینجاست که مالک فروشگاه توانست تمامی این لباسها را قبل از جمع آوری بفروشد.

منابع خبر
تبلیغ جالب در ۱۰۰سال پیش تابناک - ۲۵ تیر ۱۳۹۴
تبلیغ جالب در ۱۰۰سال پیش! جهان نیوز - ۲۵ تیر ۱۳۹۴
تبلیغ جالب در ۱۰۰سال پیش (عکس) عصر ایران - ۲۵ تیر ۱۳۹۴