تبیین فرآیند تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری

تبیین فرآیند تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

تبیین فرآیند تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری

به دلیل اهمیت فرآیند پی جویی در تحقیقات قضایی و رسیدگی به علل وقوع و کشف جرم در این تحقیق تلاش بر آن است تا فرآیند تحقیقات مقدماتی جرایم سایبری در جمهوری اسلامی ایران بررسی شود.

چکیده مقاله:
گسترش جرایم سایبری در دنیا، باعث می شود تا دولت ها به فکر ایجاد سازوکاری قانونی و حقوقی در امر رسیدگی و مبارزه با این گونه جرایم باشند. به دلیل اهمیت فرآیند پی جویی در تحقیقات قضایی و رسیدگی به علل وقوع و کشف جرم در این تحقیق تلاش بر آن است تا فرآیند تحقیقات مقدماتی جرایم سایبری در جمهوری اسلامی ایران بررسی شود. این پژوهش از نظر نوع و هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی و از نظر جمع آوری اطلاعات در زمرۀ تحقیقات پیمایشی است. جامعۀ آماری این پژوهش را کارشناسان و متخصصان پلیس فتا ناجا و خبرگانی که در امر پی جویی جرایم سایبری فعالیت دارند به تعداد ۶۰ نفر تشکیل می دهند و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌ای محقق ساخته است. در بحث اقدامات قبل از وقوع جرم، موضوع پیشگیری، اطلاع‌رسانی و آموزشی و در مباحث اقدامی حین و بعد از وقوع جرم سایبری، به بحث پی‌جویی و مبارزه با جرایم، شناسایی مجرم و شگرد مجرمان و جمع‌آوری دلایل و مدارک و اموال مالباخته در کنار رعایت اصول قانونی و حقوقی کاملاً ضروری است.

کلیدواژگان: فرآیند، پی جویی جرم، تحقیقات مقدماتی، جرایم سایبری، جمهوری اسلامی ایران.

نویسندگان:

جواد جهانشیری ,سید محمدرضا حسینی ,احمد ابراهیمی

فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی - سال دهم، شماره ۳ (پیاپی ۳۹)، پاییز ۱۳۹۴.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

 

منابع خبر