تجمع و اعتراضات گسترده خانواده های دستگیرشدگان ۲۵ بهمن در مقابل زندان اوین، فعالین حقوق بشر و دمکراسی

گویا - ۲۸ بهمن ۱۳۸۹

روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه خانواده های دستگیر شدگان اعتراضات گسترده و خونین ۲۵ بهمن از حوالی ساعت ۰۹:۰۰ در مقابل درب اصلی زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی بی قید و شرط عزیزان خود شدند.خانواده ها هنوز از محل بازداشت و شرایط و وضعیت عزیزان خود بی خبر هستند و به آنها گفته نمی شود که در کجا در بازداشت بسر می برند. تعداد تجمع کنندگان تا ساعت ۱۱:۰۰ بیش از ۴۰۰ نفر تخمین زده می شد. حوالی ساعت ۱۱:۱۵ اعتراضات خانواده ها نسبت به عدم اطلاع و آزادی عزیزانشان و دادن وعده های دروغین به آنها شدت گرفت. نیروهای سرگوبگر به سوی خانواده ها یورش بردند و آنها مورد ضرب و شتم و اهانت قرار دادند با این هدف که آنها را مرعوب و متفرق نمایند ولی خانواده ها در مقابل یورش آنها مقاومت کردند و به آنها اعلام می کردند که تا آزادی عزیزانشان از آنجا دور نخواهند شد. خانواده های دستگیر شدگان از زمان دستگیری عزیزانشان بصورت شبانه روزی مقابل درب اصلی زندان اوین تجمع میکنند.

"حوالی ساعت ۱۱:۱۵ اعتراضات خانواده ها نسبت به عدم اطلاع و آزادی عزیزانشان و دادن وعده های دروغین به آنها شدت گرفت"با ایستادگی و پافشاری خانواده ها تا این لحظه تعدادی از جوانان دستگیر شده آزاد شده اند.بنابه گفتۀ یکی از جوانان آزاد شده از زندان اوین تعداد دستگیر شدگان بیش ۲۰۰۰ نفر تخمین زده می شود. مسئولین زندان اوین در ابتدا از جواب دادن به خانواد ها سر باز می زدند اما با دیدن ازدیاد جمعیت و فشار خانواده ها به آنها گفته اند بروید تا روز سه شنبه آنها را آزاد خواهیم کرد. خانواده ها که می دانستند تمامی این حرفها دروغ محض است و اگر صحنه را ترک کنند ممکن است هر بلایی برسر بازداشت شده ها بیاورند همچنان در مقابل زندان اوین ماندند و خواهان آزادی بی قید و شرط بازداشت شده ها هستند . تعداد نیروهای سرکوبگری و لباس شخصیهای که امروز به خانواده ها یورش بردند نزدیک به ۵۰ می باشند. نیروهای سرکوبگر خانواده ها را در محاصرۀ خود دارند و به شدت آنها را کنترل می کنند تا مانع از حرکت های اعتراضی آنها شوند.

.اسامی تعدادی از دستگیر شدگان اعتراضات گسترده و خونین ۲۵ بهمن که در اختیار فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران قرار گرفته است عبارتند از : حمید حسین خانی ، آراس حسین خانی و حسن صباغی می باشند

منابع خبر