تجمع خانواده زندانیان بند ۳۵۰ اوین مقابل ریاست جمهوری

 خانواده‌های زندانیان بند ۳۵۰ اوین: روزه سیاسی می‌گیریمسیاستمدار هلندی خواستار محکومیت حمله به زندانیان بند ۳۵۰ شد<dc:title />
بی بی سی فارسی
بی بی سی فارسی - ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

گروهی از خانواده‌های زندانیان بند ۳۵۰ اوین که به تازگی مورد ضرب و شتم ماموران زندان قرار گرفتند، برای پیگیری وضعیت زندانیان دربندشان در مقابل ساختمان ریاست جمهوری تجمع کردند

منابع خبر