تجمع مقابل دفتر سازمان ملل

یکی از مهمترین مشکلات و معضلاتی که هم‌اکنون گریبانگیر جامعه‌ی شهری ایران شده و آن را تهدید می‌کند معضل اسکان غیررسمی می‌باشد. بر اساس گزارش سازمان جهانی برنامه‌ توسعه انسانی یا همان "برنامه عمل" سازمان ملل ۲۵ درصد ایرانیان زاغه‌نشین یا به عبارت دیگر از هر ۴ ایرانی، یک نفر در زاغه‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کند

اخبار روز
جهان نیوز - ۱۴ بهمن ۱۳۹۳

تجمع دانش آموزان مشهدی در مقابل دفتر سازمان ملل - در محکومیت اهانت به حضرت محمد(ص) برگزار شد.

منابع خبر
تجمع مقابل دفتر سازمان ملل جهان نیوز - ۱۴ بهمن ۱۳۹۳