تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را محکوم می‌کنیم/ این امر ناقض توافق ژنو است

ایران: تحریم‌های تازه آمریکا ناقض توافق ژنو است
بی بی سی فارسی
خبرگزاری فارس - ۸ شهریور ۱۳۹۳

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک با بیان اینکه تحریم‌های اعمال شده علیه ایران ناقض توافق ژنو است، گفت: این اقدامات را محکوم می‌کنیم چرا که بر اساس توافق ژنو نباید هیچیک از کشورهای ۱+۵ تحریم جدیدی را علیه ایران وضع کنند

منابع خبر