تخصیص اعتبار ۵میلیارد تومانی برای پرداخت دیه محیط بانان و حق‌الکشف‌های معوقه

خبرگزاری فارس - ۸ شهریور ۱۳۹۳

معاون سازمان محیط زیست از دریافت مجوز اعتباری ۵ میلیارد تومانی از دولت خبر داد و گفت: این اعتبار برای پرداخت معوقات حق الکشف محیط بانان و پرداخت دیه برای محیط بانانی که حین درگیری‌ها محکوم به پرداخت دیه شده بودند، تخصیص داده شد

منابع خبر
خبرهای خوش ابتکار برای محیط بانان تابناک - ۸ شهریور ۱۳۹۳