تدابیر اقتصادی رسول خدا در تأمین معیشت همسرانِ خود

تدابیر اقتصادی رسول خدا در تأمین معیشت همسرانِ خود
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

تدابیر اقتصادی رسول خدا در تأمین معیشت همسرانِ خود

نوشتار حاضر، با هدف بررسی سبک زندگی رسول خدا(ص) در امور مالی خانواده و با استفاده از منابع تاریخی، روایی و تفسیری کوشیده است به این پرسش پاسخ دهد که تدابیر رسول‌خدا (ص) در تأمین معیشت همسران خویش چگونه بوده است؟

چکیده

وضعیت اقتصادی زندگی رسول خدا(ص) و چگونگی معیشت همسران آن حضرت، در شمار موضوعاتی است که با وجود اهمیت آن، تحت تأثیر نوشته‌های تاریخی مربوط به دعوت، غزوات و اخلاق اجتماعی پیامبر، چندان مورد توجه مورخان قرار نگرفته است. نوشتار حاضر، با هدف بررسی سبک زندگی رسول خدا(ص) در امور مالی خانواده و با استفاده از منابع تاریخی، روایی و تفسیری کوشیده است به این پرسش پاسخ دهد که تدابیر رسول‌خدا (ص) در تأمین معیشت همسران خویش چگونه بوده است؟یافته ­های این پژوهش، حکایتگر آن است که رسول خدا(ص) در کنار ساده ­زیستی و تلاش برای فراهم‌ آوردن امکانات داخلی زندگی در حد کفاف و حتی توصیه همسران به پرهیز از تجملات و زینت‌های اضافی، از هیچ کوششی برای تأمین نفقه لازم آنان فروگذار نمی‌کردند.

کلیدواژه ها: رسول‌ خدا(ص)؛ همسران رسول خدا(ص)؛ خانواده در اسلام؛ معیشت همسران پیامبر(ص)؛ مهریه؛ نفقه

نویسنده:

فرزانه حکیم زاده: دانش‌پژوه سطح چهار جامعة‌الزهراو مدیر گروه تاریخ اسلام واحد پژوهش جامعة‌الزهرا

فصلنامه تاریخ اسلام - دوره ۱۶، شماره ۲- مسلسل ۶۲، تابستان ۱۳۹۴.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر