تداوم حملات خمپاره‌ای و راکتی گروه‌های مسلح به دمشق

خدمت - ۱۳ آذر ۱۳۹۶
منابع خبر