تراز دریاچه ارومیه ۷ سانتیمتر افزایش یافت

فردا - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

رییس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به افزایش هفت سانتیمتری تراز دریاچه ارومیه نسبت به زمان مشابه سال گذشته، گفت: تراز امروز دریاچه ارومیه امروز به یکهزار و ۲۷۰ متر و ۲۴ سانتی متر رسید

منابع خبر