ترافیک سنگین در محور هراز

خبرگزاری مهر - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

فیروزکوه- رییس پلیس راه شرق استان تهران از ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب محور هراز خبر داد

منابع خبر
ترافیک سنگین در محور هراز خبرگزاری مهر - ۱۹ آبان ۱۳۹۶