ترافیک منتهی به گذرگاه مرزی چذابه و شلمچه روان است

باشگاه خبرنگاران - ۱۹ آبان ۱۳۹۶
منابع خبر