ترافیک نیمه سنگین در برخی جاده‌های مازندران

باشگاه خبرنگاران - ۱۴ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر
ترافیک نیمه سنگین در برخی جاده‌های مازندران باشگاه خبرنگاران - ۱۴ مهر ۱۳۹۶