ترامپ انتقال سفارت آمریکا به قدس را برای ۶ ماه دیگر تعلیق کرد

آفتاب - ۱۵ آذر ۱۳۹۶
منابع خبر