ترامپ انتقال سفارت آمریکا به قدس را برای ۶ ماه دیگر تعلیق کرد

آفتاب - ۴ روز قبل
منابع خبر