ترامپ: روابط خوبی با تیلرسون دارم

باشگاه خبرنگاران - ۹ روز قبل
منابع خبر
ترامپ: روابط خوبی با تیلرسون دارم باشگاه خبرنگاران - ۹ روز قبل