ترامپ: روابط خوبی با تیلرسون دارم

باشگاه خبرنگاران - ۱۵ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر
ترامپ: روابط خوبی با تیلرسون دارم باشگاه خبرنگاران - ۱۵ مهر ۱۳۹۶