ترس رژیم اسلامی از راهپیمایی سکوت ۲۵ بهمن استاندار تهران تهدید کرد

پیک ایران - ۲۲ بهمن ۱۳۹۰مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران، در تشریح فراخوان ۲۵ بهمن توسط  جنبش سبز  برای راهپیمایی سکوت در روهای آینده اظهار داشت: ما پس از فتنه ۸۸ چنین فراخوان هایی را تجربه کرده ایم اما این فراخوان عمومی هم تنها یک پز تبلیغاتی از سوی اپوزیسیون ضد انقلاب است.
استاندار تهران خاطر نشان کرد: این فراخوان عمومی با هدف اثرگذاری بر حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و ۱۲ اسفند طراحی شده که حضور باشکوه مردم در راهپیمایی امروز این توطئه را خنثی می کنند.

تمدن گفت: در عین حال با آمادگی کامل و تجهیز  تهران به تمامی سیستم های امنیتی با اینگونه اتفاقات برخورد می کنیم.

منابع خبر