تسریع خدمت به ارباب رجوع از مهمترین اهداف در طرح ساختمان جدید دادگستری استان یزد

خبرگزاری میزان - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان یزد گفت: در طرح ساختمان جدید دادگستری، اولویت بر تکریم ارباب رجوع و احترام به مراجعین است

منابع خبر