تسریع در برقراری مستمری آسیب‌دیدگان زلزله

تسریع در برقراری مستمری آسیب‌دیدگان زلزله
خبرگزاری فارس
جهان نیوز - ۲۳ آبان ۱۳۹۶

قائم مقام مدیرعامل در امور بیمه‌ای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان دستور داد تا در برقراری مستمری مشمولین عضو صندوق که در زلزله اخیر دچار سانحه شدند، اقدامات لازم با سرعت و به صورت ویژه صورت گیرد.

منابع خبر
تسریع در برقراری مستمری آسیب‌دیدگان زلزله خبرگزاری فارس - ۲۳ آبان ۱۳۹۶