تشخیص بیماری، فقط با یک قطره خون!

تشخیص بیماری، فقط با یک قطره خون!
عصر ایران
عصر ایران - ۷ تیر ۱۳۹۲

محققان آمریکایی دستگاه تشخیصی جدید را توسعه داده اند که امکان تشخیص سریع بیماری یا ویروس های مختلف را از طریق یک قطره خون فراهم می کند.

به گزارش ایسنا، موسسه تکنولوژی نیوجرسی (NJIT) دستگاهی مبتنی بر نانو لوله های کربنی توسعه داده اند که در یک روش غیر تهاجمی و بسیار سریع، شناسایی سلول های انفرادی با قدرت تفکیک پذیری بالا را امکان‌پذیر می کند.

در این دستگاه از چندین حسگر استفاده شده است که با ریختن یک قطره مایعات بدن مانند خون یا بزاق بر روی قسمت فعال دستگاه، امکان اندازه گیری خواص الکتریکی سلول ها را فراهم می کند.

فناوری استاندارد نیمه هادی اکسید فلزی مکمل (CMOS) برای ساخت این دستگاه مورد استفاده قرار گرفته و امکان مقیاس پذیری در حد چند نانومتر را فراهم می کند. فواصل دستگاه حدود شش میکرون معادل یا کوچکتر از یک سلول است.

نانو لوله های کربنی در این دستگاه، ساختارهای بسیار محکم و رسانا با قطر یک نانومتر هستند که برای اندازه گیری خواص الکتریکی یا الگوهای سلولی، بررسی تفاوت این خواص بین انواع مختلف سلول مورد استفاده قرار می گیرند.

منابع خبر
تشخیص بیماری، فقط با یک قطره خون! عصر ایران - ۷ تیر ۱۳۹۲