تشکر نتانیاهو از تصمیم ترامپ

آفتاب - ۱۵ آذر ۱۳۹۶
منابع خبر
تشکر نتانیاهو از تصمیم ترامپ آفتاب - ۱۵ آذر ۱۳۹۶