تشکل‌های صنفی فرهنگیان: چرا معلمان عدالت‌خواه به جرم فعالیت صنفی در زندان‌اند؟

تشکل‌های صنفی فرهنگیان: چرا معلمان عدالت‌خواه به جرم فعالیت صنفی در زندان‌اند؟
کلمه
نوروز - ۳ تیر ۱۳۹۴

۱۳۹۴/۴/۳

تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در نامه ای به نمایندگان مجلس نهم، استیضاح وزیر آموزش و پرورش را دادن نشانی غلط نامیدند و تاکید کردند که اقداماتی از این دست کمترین محبوبیتی برای نمایندگان فراهم نخواهد ساخت و ذره ای از نقدهای فرهنگیان بر عملکرد مجلسیان نخواهد کاست.

به گزارش کلمه، تشکل های صنفی فرهنگیان در نامه خود با اشاره به حبس رسول بداقی، محمود باقری، اکبر باغانی و علیرضا هاشمی به علت فعالیت های صنفی؛ از نمایندگان پرسیده اند: آیا به عنوان نماینده مردم تاکنون از خود یا از مسئولان قضایی پرسیده اید که چرا در این مملکت، فعالیت صنفی، جرم و فعالان صنفی، مجرم تلقی می شوند؟

در این نامه که با امضای ریاست شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور منتشر شده، خطاب به مجلسیان آمده است: اگر نماینده واقعی مردم هستید از مسؤولان قضایی سؤال کنید در کجای دنیا، کسانی که از حوزه آفت زده آموزش و پرورش انتقاد و از حقوق خود و دانش آموزان دفاع کنند باید سالیان سال در زندان بسر برند؟

متن کامل این نامه به نقل از وب سایت حقوق معلم و کارگر بدین شرح است:

به نام خداوند جان و خرد

استیضاح وزرا و حتی رئیس دولت حق ملت است که آن را از طریق نمایندگان واقعی خود در مجلس شورای اسلامی اعمال می کنند. بر عملکرد جناب آقای فانی به عنوان وزیر آموزش و پرورش نقدهای متعددی وارد است که ایشان را شایسته استیضاح می کند. انتقادهای فرهنگیان بر عملکرد ایشان عمدتا مربوط به ناتوانایی او در ایجاد تغییر در نگرش حاکمان به آموزش و پرورش، ضعف در تامین بودجه مورد انتظار معلمان در دولت برای سالهای ۹۳ و ۹۴ و ادامه روند تبعیض آمیز در حقوق و مزایای کارکنان دولت با فرهنگیان، عدم تغییرات مورد انتظار بدنه در مدیریت های آموزش و پرورش در حوزه های ستادی و استانی، لحاظ کردن نظرات نمایندگان مجلس در عزل و نصب ها در بسیاری از مناطق آموزشی، عدم تغییرات مورد انتظار در رفع فضای حراستی و امنیتی در بسیاری از استانها علیرغم وعده موکد ایشان، ادامه کم توجهی به کیفیت آموزش، ادامه روند طبقاتی شدن آموزش و پرورش و کالایی شدن آموزش و… است.

فرهنگیان ایران نیک می دانند که رفع مشکلات آنها و تحقق خواسته هایشان ، اراده ای حاکمیتی را می طلبد و استیضاح، دادن نشانی غلط و جابجایی وزیر، سرپوش گذاشتن بر فقدان این اراده است. جامعه معلمان کشور، نه در نمایندگان این مجلس اراده ای برای رفع ریشه ای تبعیض و بی عدالتی ها می بینند و نه وزیر را در حدی می دانند که بتواند نگاه حاکمیت را به آموزش و پرورش اصلاح کند. امری که در حوزه ی بهداشت و درمان تا حدودی محقق گردیده است.

معلمان کشور اعتماد خود را به این مجلس، زمانی از دست دادند که در برابر انحرافات آشکار دولت قبل دم برنیاوردند و در برابر تضییع حقوق ملت، خاصه جامعه عظیم فرهنگیان کشور، سکوت توأم با تایید اختیار نمودند.

"بر عملکرد جناب آقای فانی به عنوان وزیر آموزش و پرورش نقدهای متعددی وارد است که ایشان را شایسته استیضاح می کند"نمایندگان مجلس غافل از این هستند که استیضاح وزیر آموزش و پرورش، ذره ای از نقد های فرهنگیان بر عملکرد مجلسیان نخواهد کاست و اقداماتی از این دست کمترین محبوبیتی برای آنها فراهم نخواهد ساخت. بسیاری از نمایندگان مجلس استیضاح را نه ابزاری برای احقاق حقوق ملت که وسیله ای برای تسویه حساب های سیاسی، باج خواهی از دولت در تامین مقاصد جناحی و شخصی و سهم خواهی در انتصابات، قرار داده اند.

لذا فرهنگیان کشور از مجلسیان محترم می پرسند:

۱- آیا وجود تبعیض و نابرابری در حقوق و مزایا بین کارکنان دولت با فرهنگیان مختص به امسال و این دولت است یا در دولت قبل و سنوات گذشته نیز وجود داشته است؟ اگر این تبعیض ها مختص این دولت نیست، علت سکوت شما در گذشته چه بوده است؟

۲- در این روزها که بر صندلی سبز مجلس تکیه زده اید تعدادی از فرهنگیان عدالت خواه به نام های آقایان رسول بداقی، محمود باقری، اکبر باغانی و علیرضا هاشمی به خاطر فعالیت صنفی در زندانند. آیا به عنوان نماینده مردم تاکنون از خود یا از مسؤلان قضایی پرسیده اید که چرا در این مملکت، فعالیت صنفی، جرم و فعالان صنفی، مجرم تلقی می شوند؟ اگر نماینده واقعی مردم هستید از مسؤولان قضایی سؤال کنید در کجای دنیا، کسانی که از حوزه آفت زده آموزش و پرورش انتقاد و از حقوق خود و دانش آموزان دفاع کنند باید سالیان سال در زندان بسر برند؟

۳- احتمالا شما مدعی هستید که در دفاع از حقوق ملت، ملاحظات سیاسی و جناحی را لحاظ نمی کنید. لطفا بفرمائید کدامین انتقاد از عملکرد دولت قانون گریز و وزیر بی کفایتش را به عنوان برگ زرین در کارنامه کاری خود دارید؟ چرا در برابر تصمیمات شتاب زده و کارشناسی نشده ی آن دولت و وزیر ناکارآمدش در حوزه آموزش و پرورش، حقوق ملت را نادیده انگاشتید و سکوتی ویرانگر اختیار کردید؟

۴- چرا در برابر تضییع حقوق جوانان مستعد و گمنام ، در استخدام های غیرقانونی، فامیلی و رابطه ای، در دولت قبل در آموزش و پرورش دم فرو بستید و در برابر این فساد گسترده و مشخص هیچ اقدام عملی صورت ندادید؟

۵- علت بی توجهی شما به خواسته ی قاطبه ی فرهنگیان ایران مبنی بر رأی اعتماد به جناب آقای محمد علی نجفی چه بود؟ آیا شما در رد ایشان دغدغه های آموزش و پرورش را در مد نظر قرار دادید یا اراده های سیاسی ناصواب همین استیضاح کنندگان امروز ، موجب رای عدم اعتماد به ایشان شد؟

۶-نقشه راه شما برای نجات آموزش و پرورش از وضعیت فعلی پس از استیضاح وزیر چیست؟ آیا طرح اساسی برای ریشه کنی همیشگی مشکلات معیشتی معلمان در دستورکار شما قرار دارد؟

فرهنگیان ایران، ضمن اینکه حق انتقاد و اعتراض به عملکرد دولت فعلی به خاطر بی توجهی به خواسته هایشان را حق خود می دانند، هوشیارانه اجازه بهره برداری سیاسی ـ انتخاباتی در موضوع استیضاح و خواسته های صنفی خود را به مجلسیان نخواهند داد.

در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که اعتراضات صنفی اخیر معلمان کشور برآمده از خواسته های انباشته شده ی آنها از سالها قبل تا کنون بوده که با اراده مبارک ملت ایران در ۲۴ خرداد ۹۲ ، در سال های ۹۳ و ۹۴ امکان ظهور و بروز پیدا کرده است.

منابع خبر