تشکیل صندوق محیط زیست برای کمک به وضعیت زیست محیطی تهران

خبرگزاری میزان - ۱۲ بهمن ۱۳۹۷

رییس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران تاکید کرد: در حوزه کیفیت آب انهار شهری تهران مشکل داریم و موضوعی بر زمین مانده است؛ شورا به دنبال احیای روددره‌ها است و این موضوع بدون توجه به کیفیت آب انهار بی‌معنا است. بهره‌گیری از ظرفیت اداره محیط زیست در این زمینه ضرورت دارد و شورا آمادگی دارد تا با همفکری با دستگاه‌های مرتبط، سازوکار لازم را محقق سازد

منابع خبر