تشکیل کمیته انتخابات جمعی از احزاب اصلاح طلب

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۱ مرداد ۱۳۹۵

تهران - ایرنا - قائم مقام حزب اعتماد ملی با تاکید بر ضرورت تقویت احزاب و لزوم توسعه فعالیت های حزبی، از تشکیل کمیته انتخابات جمعی از احزاب اصلاح طلب خبر داد.

منابع خبر
تشکیل کمیته انتخابات جمعی از احزاب اصلاح طلب خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۱ مرداد ۱۳۹۵