تصادف دو قطار در «دسلدورف» آلمان/ ۵۰ تن زخمی شدند

خدمت - ۱۴ آذر ۱۳۹۶
منابع خبر