تصادف زنجیره ای در اتوبان گرمسار به قم

باشگاه خبرنگاران - ۱۹ آبان ۱۳۹۶
منابع خبر
تصادف زنجیره ای در اتوبان گرمسار به قم باشگاه خبرنگاران - ۱۹ آبان ۱۳۹۶