تصاویری شگفت انگیز از عجیب ترین جانداران اعماق دریاها

تصاویری شگفت انگیز از عجیب ترین جانداران اعماق دریاها
خبرگزاری مهر
نواندیش - ۲ آذر ۱۳۸۸

مهر: دانشمندان بین المللی با سرشماری بیش از ۱۷ هزار گونه زنده ای که در اعماق آبهای دریایی زندگی می کنند موفق شدند جانداران بسیار عجیبی را کشف کنند.  دانشمندان "سرشماری زندگی دریایی" (Census of Marine Life) با اعزام ۲۱۰ هئیت تحقیقاتی به تمام اقیانوسها کار خود را در آمارگیری از سطح تا اعماق آبها تا پایان سال ۲۰۱۰ به پایان خواهند رساند. این دانشمندان تاکنون از ۱۷ هزار و ۶۵۰ گونه زنده در عمق ۲۰۰ متری اقیانوسها سرشماری کرده اند. نور خوشید قادر نیست به عمق ۲۰۰ متری اقیانوسها برسد و بنابراین حیوانات ساکن این مناطق در تاریکی مطلق زندگی می کنند. همچنین این زیست شناسان دریایی تاکنون ۵ هزار و ۷۲۲ گونه را که در عمق زیر هزاران متر زندگی می کنند شناسایی کرده اند.

"مهر: دانشمندان بین المللی با سرشماری بیش از ۱۷ هزار گونه زنده ای که در اعماق آبهای دریایی زندگی می کنند موفق شدند جانداران بسیار عجیبی را کشف کنند"براساس گزارش ایندیپندنت، "جامبو دامبو" و دوستانش گونه ای عجیب از هشت پاها هستند که دو باله کنار سر آنها همانند گوشهای "دامبو" در کارتون معروف والت دیزنی بسیار بزرگ است. در مجموع ۹ گونه دامبو شناسایی شده اند که بین هزار تا ۳ هزار متری عمق اقیانوس زندگی می کنند. جامبو دامپو به طول حدود دو متر و وزن ۶ کیلوگرم است. همچنین نوعی ماهی به نام Coryphaenoides brevibarbis در عمق بین هزار و ۷۰۰ تا ۴ هزار و ۳۰۰ متری عمق زندگی می کند نوعی ماهی عجیب است که سن آن را می توان همانند تعیین سن درختان با شمارش حلقه های رشد استخوانهای گوش محاسبه کرد.  .

منابع خبر