تصاویری کمتر دیده‌ شده از تولیت جدید آستان قدس رضوی

باشگاه خبرنگاران - ۱۵ فروردین ۱۳۹۸
منابع خبر
تصاویری کمتر دیده‌ شده از تولیت جدید آستان قدس رضوی باشگاه خبرنگاران - ۱۵ فروردین ۱۳۹۸