تصاویر: احمدی نژاد در لباس بوشهری

احمدی نژاد در لباس بوشهری (عکس)

عصر ایران
شفاف - ۲۷ بهمن ۱۳۸۹
منابع خبر
احمدی نژاد در لباس بوشهری (عکس) عصر ایران - ۲۷ بهمن ۱۳۸۹