تصاویر استثنایی از سفرهای جاده‌ای قرن گذشته

فردا - ۲۲ شهریور ۱۳۹۷

ا افزایش تعداد خودروهای شخصی در قرن بیستم،سفرهای زمینی نیز افزایش یافتند و در پی آن وضعیت راه‌ها و امکانات بین راهی نیز بهبود یافتند

منابع خبر