تصاویر/ بازدید خانواده سلطنتی بریتانیا از کانادا

آفتاب - ۵ مهر ۱۳۹۵

تا اواخر دوره قاجار زمانی که هنوز مدرسه به شکل مدرن و امروزی در ایران وجود نداشت، کودکان به مکتب می‌رفتند و بیشتر به تحصیل دین می‌پرداختند

منابع خبر
تصادف شدید غول تکنولوژی!+تصاویر خبرگزاری میزان - ۵ مهر ۱۳۹۵
مکتب خانه های ایرانی+تصاویر خبرگزاری میزان - ۵ مهر ۱۳۹۵